Historie

  • 1995
   gastroenterologové ­­– MUDr. Petr Huvar a MUDr. Martin Merenda zakládají Nutriční centrum v Novém Jičíně


   1. patro jídelny U Kocourků v Novém Jičíně

  • 2001
   MUDr. Petr Huvar odchází z nemocnice v Novém Jičíně na polikliniku do Kopřivnice (primář LDN a gastroenterolog), kde dále funguje Nutriční centrum   Poliklinika v Kopřivnici

  • 2007
   MUDr. Petr Huvar si zřizuje privátní lékařskou praxi ve Studénce, Nutriční centrum se přesouvá do těchto prostor   Centrum zdravotnických služeb ve Studénce

  • 2008
   Nutriční centrum se přejmenovává na Nutriční centrum Huvarovi, MUDr. Petr Huvar se stává jeho garantem, od tohoto roku vede Nutriční centrum Huvarovi Mgr. Veronika Huvarová, DiS. (teď Habermann)
   NcH funguje (dodnes) v prostorách ordinace MUDr. Petra Huvara ve Studénce

  • 2010
   založena další pobočka NcH ve Štramberku, ta zaniká v roce 2012   Dům dětí a mládeže ve Štramberku

  • 2011
   vznik pobočky v Novém Jičíně   budova bývalého KSČM v Novém Jičíně

  • 2012
   stěhování novojičínské pobočky do nových prostor, ta zaniká k 31. 12. 2013   budova vlakového nádraží v Novém Jičíně

  • 2014
   Centrální kancelář Nutričního centra Huvarovi sídlí v ulici Karla Hynka Máchy v Příboře   rodinný dům v ulici Karla Hynka Máchy v Příboře

 • 2019 - současnost
  Nutriční centrum Huvarovi se přejmenovává na centrum zhubnout.cz, centrální kancelář se stěhuje na ul. Dukelská 551 v Příboře. Náš tým se rozšiřuje o novou výživovou poradkyni, Martinu Koudelkovou (zástup za Veroniku Habermann, která je od 1/7 2019 na MD).